ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 2) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 2) 

 

          หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 053-885868

26480

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 76,736
  • Total page views: 121,383