ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 จัดสอบระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565  ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language

Read more

ลงทะเบียนขอรับวุฒิบัตร CMRU-TEP ปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้วและต้องการวุฒิบัตร ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  ศูนย์ภาษาจัดส่ง E-Certificate ให้นักศึกษาตาม E-mail ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้    

Read more

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565  นักศึกษาที่ ผลสอบไม่ถึงระดับ B1 สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ รอบที่ 2

Read more

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร 1 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 2 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน

Read more

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2565

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าสอบในวันสอบ** สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4

Read more

ประกาศ.. เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาใช้ไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถ Inbox Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/LCCMRU  

Read more

ลงทะเบียนทดสอบ ข้อสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ

เป็นการทดสอบเพื่อประเมิน ข้อสอบ CMRU-TEP ชุดใหม่เท่านั้น นักศึกษาไม่สามารถนำผลไปอ้างอิงได้ ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ เวลา 2.30 ชั่วโมง นักศึกษาลงทะเบียนสอบได้ทุกชั้นปี ทุกคณะ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ห้องสอบ : ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

Read more
Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 60,805
  • Total page views: 98,166