ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตร Intensive TOEIC 2, 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์

  • อบรมวันละ 2 ช่วง เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง)
  • หมู่เรียนละ 50 คน
  • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิก ให้แจ้งข้อมูลชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตรและ Section ที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา โดยการพิมพ์ข้อความเท่านั้น ไม่ต้องถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอ (Facebook.com/Language Center : CMRU

ลงทะเบียน

 

> TOEIC 2

        >> ไฟล์รายชื่อนักศึกษา (excel) – TOEIC 2

> TOEIC 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 23
  • Today's page views: : 41
  • Total visitors : 72,689
  • Total page views: 115,402