ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา

     ศูนย์ภาษาร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านการโรงแรมกับ Budapest Business School ประจำปีการศึกษา 2557 โดยศูนย์ภาษาจัดสอบทักษะการฟังโดยใช้ข้อสอบ TOEIC เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

DSC_0628 DSC_0627DSC_0626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 25
  • Today's page views: : 43
  • Total visitors : 72,691
  • Total page views: 115,404