ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)

  • ลงทะเบียน วันที่ 12 – 19 ธันวาคม 2562
  • อบรมระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
  • รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
  • ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย

      >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 <<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 76,736
  • Total page views: 121,383