ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK เเละ HSKK รอบการสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษา จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบ HSK เเละ HSKK รอบดังกล่าวแล้วนั้น โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอรับค่าสมัครคืน

  1. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ
    ติดต่อ ศูนย์ภาษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-885674 หรือ 053-885868

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 24
  • Today's page views: : 42
  • Total visitors : 72,690
  • Total page views: 115,403