ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 6)

 • ลงทะเบียน วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563
 • อบรมระหว่าง วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2563
 • หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
 • รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
 • นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

>> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง รอบที่ 6 <<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
 • Today's visitors: 20
 • Today's page views: : 36
 • Total visitors : 72,686
 • Total page views: 115,397