ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 7)

  • ลงทะเบียน วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563
  • อบรมระหว่าง วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563
  • รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  • เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
  • นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

>> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง รอบที่ 7 <<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 21
  • Today's page views: : 37
  • Total visitors : 72,687
  • Total page views: 115,398