ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564
: อบรมระหว่าง วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
: ชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 50 บาท ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ห้อง 27048 หลังจากลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
: งดเรียน วันหยุดนักขัตฤกษ์
: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา
: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox ที่ www.facebook.com/LCCMRU

>> ลงทะเบียน อบรมภาษาต่างประเทศ 20 ชั่วโมง <<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 24
  • Today's page views: : 42
  • Total visitors : 72,690
  • Total page views: 115,403