ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ศูนย์ภาษาจัดโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยนักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรมสำหรับฝึกภาษาจำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่
1)  Neo Plus
2)  Speexx  
3)  EDO (English Discoveries Online)

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยกิจกรรม 4 หน่วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  : วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/j/6919196105)

  • รับสมัครนักศึกษา จำนวน 20 คน เท่านั้น
  • สนใจสมัคร/สอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27    โทร. 086 1875587  หรือ Inbox : Facebook/Language Center : CMRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 20
  • Today's page views: : 34
  • Total visitors : 72,686
  • Total page views: 115,395