ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ.. เลื่อนการจัดสอบ TOEIC วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

เลื่อนการจัดสอบ TOEIC วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.
เนื่องจากมีผู้สมัครสอบไม่ครบตามจำนวนที่ศูนย์สอบ TOEIC กำหนดไว้
ศูนย์ภาษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามเพิ่มเติม : Inbox FB : Language Center CMRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 18
  • Today's page views: : 28
  • Total visitors : 72,684
  • Total page views: 115,389