ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

  • ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565 
  • นักศึกษาที่ ผลสอบไม่ถึงระดับ B1 สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ รอบที่ 2 ได้
  • ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language Center : CMRU

        >> Download ผลสอบ CMRU-TEP รอบที่ 1

        >> สมัครสอบรอบที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 19
  • Today's page views: : 35
  • Total visitors : 76,193
  • Total page views: 120,628