ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) ปีการศึกษา 2566

 • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีสุดท้าย)  ทุกคณะ  ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น
 • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
 • แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และใช้ดินสอ 2B ยางลบ และปากกาในการทำแบบทดสอบ
 • มาสอบตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่
 • มีวุฒิบัตรผลการสอบ สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบทุกคน (ศูนย์ภาษาจะประกาศให้ลงทะเบียนขอรับหลังจากสอบเสร็จทั้งหมด)
 • ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language Center : CMRU
วันที่สอบลงทะเบียน (เลือกที่เวลา)
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธที่ 6 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 25669.30 – 12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
Site Statistics
 • Today's visitors: 6
 • Today's page views: : 6
 • Total visitors : 74,744
 • Total page views: 118,642