ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนทดสอบ ข้อสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ

เป็นการทดสอบเพื่อประเมิน ข้อสอบ CMRU-TEP ชุดใหม่เท่านั้น นักศึกษาไม่สามารถนำผลไปอ้างอิงได้ ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ เวลา 2.30 ชั่วโมง นักศึกษาลงทะเบียนสอบได้ทุกชั้นปี ทุกคณะ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ห้องสอบ : ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 จัดสอบระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565  ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนขอรับวุฒิบัตร CMRU-TEP ปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้วและต้องการวุฒิบัตร ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  ศูนย์ภาษาจัดส่ง E-Certificate ให้นักศึกษาตาม E-mail ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้    

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565  นักศึกษาที่ ผลสอบไม่ถึงระดับ B1 สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ รอบที่ 2

Read More
Site Statistics
  • Today's visitors: 21
  • Today's page views: : 37
  • Total visitors : 72,687
  • Total page views: 115,398