ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบหมู่เรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (Download ตารางเรียน)

    ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบหมู่เรียน (Section) การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อตรวจสอบหมู่เรียนแล้ว ให้นักศึกษา Download ตารางเรียนภาษาอังกฤษ, ตารางอบรมโปรแกรม Tell Me More จาก Link ด้านล่างหน้าตรวจสอบ และให้นักศึกษาเข้าเรียนตามตาราง ดังนี้

– เรียนภาษาอังกฤษ วันละ 3 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง), 4 วัน/สัปดาห์

– อบรมโปรแกรม Tell Me More  วันละ 1.30 ชั่วโมง, 2 วัน/สัปดาห์

นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้ารับการอบรมโปรแกรม Tell Me More ร้อยละ 100 จะได้รับผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) และได้รับวุฒิบัตร

 

ตรวจสอบ Sec นศ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 18
  • Today's page views: : 28
  • Total visitors : 72,684
  • Total page views: 115,389