ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ปริญญาเอกในต่างประเทศ

การประชุมอาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

P1000639

Download เอกสารโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 25
  • Today's page views: : 43
  • Total visitors : 72,691
  • Total page views: 115,404