ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รอบที่วันที่จัดสอบวันที่หมดเขตรับสมัคร
1วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
2วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
3วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
4วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
5วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
6วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
7วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
8วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
9วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
10วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
11วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
12วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
13วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
14วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
15วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
16วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
17วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
18วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
19วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566วันพฤหัสบดีที่  2 มีนาคม 2566
20วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566วันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม 2566
21วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566วันพฤหัสบดีที่  31 มีนาคม 2566
22วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
23วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2566วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2566
24วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
25วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
26วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

อัตราค่าสมัครสอบ

 1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 1,200 บาท (ออกในนามมหาวิทยาลัย)
 2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,500 บาท (ออกในนามมหาวิทยาลัย)
 3. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,800 บาท (Personal)

การสมัครสอบ

สมัครสอบที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งเเต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

 1. ให้ผู้สอบเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมหน้ากากอนามัยตลอดกระบวนการสอบ TOEIC
 2. ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้าสอบ ในรอบเช้าเวลา 8.30 น. และรอบบ่าย 12.30 น.
 3. 3. แต่งกายถูกระเบียบ (ชุดนักศึกษา)
 4. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประชาชนที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ โดยต้องเป็นบัตรจริงที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่สามารถใช้สำเนาแทน) และ รายละเอียดบนบัตรต้องชัดเจน ไม่เลือนราง
 5. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ, Smart watch, รีโมทรถยนต์ ฯลฯ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

    ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม

 1. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่ติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินใดๆ (ต่างหู, สร้อย,กำไล ฯลฯ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยศูนย์ภาษาจะจัดเตรียมห้องให้เก็บสัมภาระให้
 2. ผู้สอบท่านใดที่เคยได้รับการผ่าตัด หากมีเหล็กในร่างกาย ให้นำใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
 • Today's visitors: 18
 • Today's page views: : 34
 • Total visitors : 76,192
 • Total page views: 120,627