ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 1)

หลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 1) 

  • ลงทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
  • อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน- 22 ธันวาคม 2560

     Click เพื่อลงทะเบียน

     สอบถามโทร 053-885868

Abstract header or banner set with geometric shapes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 25
  • Today's page views: : 43
  • Total visitors : 72,691
  • Total page views: 115,404