ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ.. เเจ้งเลื่อนการสอบ TOEIC

จากรอบวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็น วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทางศูนย์ภาษาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ : สแกน QR code เพื่อเข้าร่วม Line Openchat ของทางศูนย์ภาษา เลือกห้องเเชท “TOEIC 14.08.2563” เพื่อสอบถาม/รับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 18
  • Today's page views: : 28
  • Total visitors : 72,684
  • Total page views: 115,389