ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ.. เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาใช้ไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถ Inbox Facebook ได้ที่

https://www.facebook.com/LCCMRU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 18
  • Today's page views: : 34
  • Total visitors : 76,192
  • Total page views: 120,627