ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 จัดสอบระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565  ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนขอรับวุฒิบัตร CMRU-TEP ปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้วและต้องการวุฒิบัตร ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  ศูนย์ภาษาจัดส่ง E-Certificate ให้นักศึกษาตาม E-mail ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้    

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565  นักศึกษาที่ ผลสอบไม่ถึงระดับ B1 สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ รอบที่ 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ  ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และใช้ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาในการทำแบบทดสอบ มาสอบตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน

Read More
Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 76,736
  • Total page views: 121,383