ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีสุดท้าย)  ทุกคณะ  ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และใช้ดินสอ 2B ยางลบ และปากกาในการทำแบบทดสอบ มาสอบตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปีงบประมาณ 2566

 >> Download CMRU-TEP for Graduate Student 2023 (File.PDF)  >> Download CMRU-TEP for Graduate Student 2024 (File.PDF) .. สอบถามเพื่อเติม Inbox FACEBOOK

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนทดสอบ ข้อสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ

เป็นการทดสอบเพื่อประเมิน ข้อสอบ CMRU-TEP ชุดใหม่เท่านั้น นักศึกษาไม่สามารถนำผลไปอ้างอิงได้ ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ เวลา 2.30 ชั่วโมง นักศึกษาลงทะเบียนสอบได้ทุกชั้นปี ทุกคณะ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ห้องสอบ : ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

Read More
Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 76,736
  • Total page views: 121,383