ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ใช้โปรแกรม SPEEXX – รอบ 4

>> Download ไฟล์รายชื่อ

 

  •  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ, Username, Password ได้ที่ https://reg.speexx.co.th/cmru/
  • สอบวัดระดับ CEFR ด้วยโปรแกรม SPEEXX ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มีค. 65 เวลา 9.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มีค. 65 เวลา 23.59 น. (สอบเวลาไหนก็ได้ 1 ครั้ง)
  • เริ่มเรียนหลักสูตรที่ 1 ผ่านโปรแกรม SPEEXX ตามระดับที่นักศึกษาสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีค. 65 เป็นต้นไป
 
เกณฑ์ที่กำหนด :
1. คะแนนแบบฝึกหัดหลัก (My exercises) ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
2. จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ (รวมจำนวนชั่วโมงการเรียนในหัวข้อศูนย์เสริม (Additional resources)) ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
 
* นักศึกษาที่เข้าใช้โปรแกรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้หน่วยกิจกรรม จำนวน 6 หน่วย และ E-Certificate
** นักศึกษาที่ลงทะเบียนรอบนี้แล้วไม่มีชื่อ แสดงว่ามีชื่อในระบบก่อนหน้านี้แล้วให้ตรวจสอบได้ที่ https://reg.speexx.co.th/cmru/
*** นักศึกษาที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม 47 สิทธิ์ จะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป เมื่อครบตรมจำนวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 26
  • Today's page views: : 45
  • Total visitors : 72,692
  • Total page views: 115,406