ข่าวประชาสัมพันธ์

Thai Language courses for foreigners/overseas students at Language Center, Chiangmai Rajabhat University

Registeration Fees : 40,000 baht

The course consists of 600 hours it is divided into 3 levels:
1. Beginner level (200 hours)
2. Intermediate level (200 hours)
3. Advanced level (200 hours)

Classes are on Monday to Friday from 9:00 a.m. – 5:00 p.m. (15 hours/week)

Please contact us for more information :
Language Center, Chiang Mai Rajabhat University
4th floor Chalermprakiate Building
202 Changpuek Road, Muang, Chiangmai 50300
Tel. 086-1875587
Facebook : Language Center : CMRU

Noted : The course requires a minimum of 8 people

ศูนย์ภาษารับสมัครชาวต่างประเทศที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

 • ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท

 • หลักสูตร 600 ชั่วโมงแบ่งเป็น 3 ระดับ

  1. ระดับต้น 200 ชั่วโมง
  2. ระดับกลาง 200 ชั่วโมง
  3. ระดับสูง 200 ชั่วโมง

 • อบรมระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง)

 • อบรม ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  อาคาร 27 ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
  202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  โทร. 086-1875587
  Facebook : Language Center : CMRU

  หมายเหตุ : เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียน 8 คนขึ้นไป

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
 • Today's visitors: 2
 • Today's page views: : 2
 • Total visitors : 76,103
 • Total page views: 120,500