ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ 
 • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
 • แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และใช้ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาในการทำแบบทดสอบ
 • มาสอบตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่
 • มีวุฒิบัตรผลการสอบ สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบทุกคน (ศูนย์ภาษาจะแจ้งให้ลงทะเบียนขอรับหลังจากสอบเสร็จทั้งหมด)
 • สอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565 
 • เปลี่ยนแปลงห้องสอบ : (เนื่องจากห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 ใช้ในงานของมหาวิทยาลัย)
  วันที่ 12-14 กันยายน 2565 สอบห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27       
  วันที่ 15-23 กันยายน 2565 สอบห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29
 • ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language Center : CMRU
วันที่สอบลงทะเบียน (เลือกที่เวลา)
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ150 คน)13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ 150 คน)13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 27 (รอบละ 150 คน) 13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
** ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29 (รอบละ 150 คน) ** 13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
** ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29 (รอบละ 150 คน) **13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
** ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29 (รอบละ 150 คน) **13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
** ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29 (รอบละ 150 คน) **13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
** ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29 (รอบละ 150 คน) **13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
** ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29 (รอบละ 150 คน) **13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 25659.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
** ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 29 (รอบละ 150 คน) **13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
 • Today's visitors: 24
 • Today's page views: : 42
 • Total visitors : 72,690
 • Total page views: 115,403